Tag: ốc gạo

Bữa Cơm Ốc Gạo

Ngồi nhể hết đống ốc này cũng mệt phết đấy chứ. Cơ mà vì bữa ốc gạo ngon tuyệt thế…

Read More