Tag: Methanol

Mù mắt bởi rượu Methanol – hiểm họa thật không phải chuyện để đùa

Methanol là một chất độc, không bao giờ được phép uống. Đừng quên điều đó!  Rượu methanol gần là thủ…

Read More