Bữa Cơm Ốc Gạo

Ngồi nhể hết đống ốc này cũng mệt phết đấy chứ. Cơ mà vì bữa ốc gạo ngon tuyệt thế này thì cũng đáng lắm.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *